خانه پدر شعر نو فارسی از ثبت ملی خارج شد و به قیمت بیست میلیارد تومان به حراج گذاشته شد.


منبع این نوشته
خانه نیما یوشیج از ثبت ملی خارج شد+فیلم

برچسب ها :